ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ออกใหม่ปี 2560 BC-7943

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตรออกใหม่ปี 2560 BC-7943

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจหน้าที่

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

เทคโนโลยีการผลิตพืช

การจัดการผลผลิตในพื้นที่

การจัดระบบเกษตรกรรม

การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต

การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต

นวัตกรรมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม

การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร

การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน

การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

          รวมแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                                                         

                                                         

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.