ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม BC-7974

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม BC-7974

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่หลัก โครงสร้าง ยุทธศาสตร์            

Øพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537

Øพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Øพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

          êเจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี รวมถึงนโยบาย

ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ สนง.ประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน                                                

          êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1

          êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.