loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1-2-3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ BC-2214

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-2214 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1-2-3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ

 

คู่มือเตรียมสอบ
พัฒนาชุมชน 1-2-3

สำหรับผู้เตรียมสอบในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ได้ทุกระดับ ปรับเนื้อหาเล่มให้ให้ตรงแนวมากที่สุด
ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ออกใหม่เดือนธันวาคม 56 นี้ เพื่อให้ตรงแนวกับรายละเอียดที่ออก   สอบ

ประกอบด้วย

       1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 254
–  เจาะแนวข้อสอบ
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
–  เจาะแนวข้อสอบ
4.  ระเบียบมหาดไทยว่ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
–  องค์กรสตรี
–  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนสตรี (ฉบับที่ 2
–  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนสตรี (ฉบับที่ 3)
–  เจาะแนวข้อสอบ
5.  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
–  เจาะแนวข้อสอบ
6.  ความรู้เกี่ยวกับงาน “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
–  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
–  สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11
–  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ  ชุดที่ 3
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบภาคสนาม

ราคา 240 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.