ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือพิชิตข้อสอบ BC-4720

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-4720 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือพิชิตข้อสอบ

 

ประกอบด้วย

ภาค  1  ความรู้พื่้นฐานในการปฏิบัติราชการ

–  ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหาราชการ
–  ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
–  ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย

ภาค  2  ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
     –  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
–  การบริหารงานบุคคล
–   การเงิน การคลังท้องถิ่น
–  การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น

ภาค  3  แนวข้อสอบภาคสนาม

    –  ข้อสอบชุดที่  1
–  ข้อสอบชุดที่่  2
–  ข้อสอบชุดที่่  3  ความรอบรู้  417  ข้อ
–  ข้อสอบ ชุดที่  4  ความรอบรู้ทั่วไปในเหตุการณ์ปัจจุบัน 262 ข้อ
–  ข้อสอบภาคสนามกฎหมายท้องถิ่น รวม 174 ข้อ
–  ข้อสอบ พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
–  ข้อสอบ พรบ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่่แก้ไข
–  ข้อสอบภาคสนามกฎหมายท้องถิ่นรวม  ชุดที่่ 2
–  เก็งข้อสอบภาคสนามล่าสุดความรอบรู้เหตุการณ์

 

ราคา 270 บาท    จัดทำโดย ………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.