ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป + กฎหมายท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 BC-8087

299.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป + กฎหมายท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 BC-8087

 

สารบัญ
ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน

-แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 1.

-แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 2.

-การสรุปความทางตรรกศาสตร์

-การวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์

-การวิเคราะห์การใช้เหตุและผล  (ข้อมูลเพียงพอหรือไม่เพียงพอ)

-เงื่อนไขภาษา

-การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ

-อุปมาอุปไมย

-อนุกรม

-มิติสัมพันธ์

ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน

รวมข้อสอบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

-เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่  1. (150 ข้อ)

-เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่  2. (150 ข้อ)

-เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่  3. (150 ข้อ)

-เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่  4. (150 ข้อ)

-เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่  5. (150 ข้อ)

-เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่  6. (152 ข้อ)

ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน

-การอ่านคำในภาษาไทย

-การสะกดคำ

-เสียงในภาษาไทย / พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค

-ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

-สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

-คำพ้องรูป – พ้องเสียง /คำราชาศัพท์

-โวหารภาพพจน์ / โวหารการเขียน

-การเติมคำลงในช่องว่าง*

การอ่านและทำความเข้าใจบทความ

-การเรียงลำดับข้อความ

-การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ

-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.

-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.

ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.

-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2.

 

 

ราคา 299 บาท

 

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

       

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.