ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค หน้าที่พลขับและงานขนส่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8551

299.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค หน้าที่พลขับและงานขนส่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8551

 

สารบัญ
#วิชาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

-ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน 1

-กราฟ 75

-ตาราง 82

-อนุกรม 85

-การสรุปความ 98

-แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์ 108

-อุปมาอุปไมย 113

-ร้อยละ 117

-สมการและอสมการ 130

-คณิตศาสตร์เหตุผล 141

#วิชาภาษาไทย

-การอ่านคำในภาษาไทย 154

-การสะกดคำ 158

-เสียงในภาษาไทย/ พยางค์ คำ กลุ่มคำ และประโยค 165

-สำนวน คำพังเพย สุภาษิต 173

-คำพ้องรูป – พ้องเสียง / คำราชาศัพท์ 181

-โวหารภาพพจน์ 191

-โวหารการเขียน 193

-การเติมคำลงในช่องว่าง 195

-การทาความเข้าใจบทความ 200

-การเรียงลำดับข้อความ 205

-การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ 210

*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1. 220

*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2. 234

https://www.thebestcenter.com/product/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a1-6-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%8a/

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.