ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร BC-8650

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร BC-8650

 

สารบัญ
*  วิชาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

#ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน                           1

#กราฟ 38

#ตาราง 42

#อนุกรม 44

#การสรุปความ 52

#แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์                                              58

#อุปมาอุปไมย 61

#ร้อยละ 63

#สมการและอสมการ                                                     76

#คณิตศาสตร์เหตุผล                                                     87

*วิชาภาษาไทย

#การอ่านคำในภาษาไทย 100

#การสะกดคำ 104

#เสียงในภาษาไทย/ พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค 111

#สำนวน คำพังเพย สุภาษิต                           119

#คำพ้องรูป – พ้องเสียง / คำราชาศัพท์ 127

#โวหารภาพพจน์ 137

#โวหารการเขียน 139

#การเติมคำลงในช่องว่าง 141

#การทำความเข้าใจบทความ 146

#การเรียงลำดับข้อความ 151

#การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ 156

#แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย 166

*คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

#เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1 180

#เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2 204

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

#เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                       228

#เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.    240

#เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                       247

*ภาษาอังกฤษ

#เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.      253

#เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.               257

#เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.      262

*สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้ประชาคมอาเซียน

#แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  1         274

#แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  2         280

#แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน 285

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.