ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ปราบเซียนข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ BC-8728

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ปราบเซียนข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ BC-8728

สารบัญ

****ส่วนที่ 1. ภาคไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

-ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา (Agreement of Subject and verb)

-การใช้ Verb to have พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

-การใช้กริยาช่วย (Helping Verb) พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

-Non-Finite Verbs พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

-การใช้ประพันสรรพนาม (Relative Pronouns)

-คำคุณศัพท์ (Adjective) และการเปรียบเทียบพร้อมเจาะแนวข้อสอบ

-คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

-การใช้ 12 Tenses

-การใช้ประโยคเงื่อนไข (if-Clause)

-กลุ่มสมมติ as if และ wish

-กลุ่มกริยายกเว้น

-Passive Constructions

-Question-tags

-คำบุพบทและสำนวน

-คำที่มักใช้สับสนกัน Word Choice

-คำที่มีรูปเหมือนกัน Word Families

-การใช้ to get/to be used to/ too….to/ enough to/ so…….that / such……that

****ส่วนที่ 2 บทสนทนา (Conversation)

-สรุปการถาม-ตอบ ในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ

-เจาะแนวข้อสอบตามสถานการณ์ต่างๆ ชุดที่ 1

-เจาะแนวข้อสอบตามสถานการณ์ต่างๆ ชุดที่ 2

****ส่วนที่ 3 การใช้คำศัพท์ (Vocabulary) เจาะแนวข้อสอบ

-เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ชุดที่ 1

-เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ชุดที่ 2

-เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ชุดที่ 3

-เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ชุดที่ 4

****ส่วนที่ 3 การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

-การถามในลักษณะของบทความเนื้อเรื่อง พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

-รวมข้อสอบภาษาอังกฤษภาคสนาม ชุดที่ 1

-รวมข้อสอบภาษาอังกฤษภาคสนาม ชุดที่ 2

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.