ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ล่าสุดปี 60 BC – 8735

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ล่าสุดปี 60 BC – 8735

สารบัญ

วิชาภาษาไทย

    êเจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

    êเจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

    êเจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

    êเจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

    êเจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.

วิชาภาษาอังกฤษ

    êเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

    êเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

    êเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

วิชาความรู้ทั่วไป

    êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                        

    êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

    êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับอาเซียน

    êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน

    êเจาะข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม

    êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับประเทศไทย

    êสรุปแนวข้อสอบเกี่ยวกับประเทศไทย

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

    êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 1.

    êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 2.

    êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

    êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.