ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC 8780

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC 8780

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์          

Øความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์

êแนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

êแนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

Øพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554

êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

êแนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

êความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

êเจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

 

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.