ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน BC 8827

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC 8827

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์          

    êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554

    êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

    êแนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

Øทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ สถานการณ์ปัจจุบัน

Øกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือ

บุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550

Øข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 83 ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย

ในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

Øประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ

ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน

Øความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน

    êแนวข้อสอบรวม                                                                                                     

    êความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

    êเจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

 

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.