loader-image

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9091

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9091

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง     

Øความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม

Øความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น

Øความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ

Øพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Ø นโยบายรัฐบาล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

Ø แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

Ø ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

    êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

    êเจาะข้อสอบ จิตวิทยาเบื้องต้น

    êเจาะข้อสอบ การจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ

    êแนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.