loader-image

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

 

สารบัญ

#ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง          1

#หลักการสื่อสาร 15

#การประชาสัมพันธ์ 36

#งานด้านสื่อสารมวลชน 43

#การวางแผนประชาสัมพันธ์ 49

#การผลิตสื่อ 52

#การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 55

#การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 59

#การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ 72

#การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 112

#ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ 120

#นโยบายของรัฐบาล 140

#ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 148

#แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) 157

#ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 182

                *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 194

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1. 203

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2. 228

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3. 241

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.