ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่ BC-9350

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่ BC-9350

สารบัญ

##ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                   

##วิชาคณิตศาสตร์

*เซต                                                                                                    

*ตรรกศาสตร์                                                                                          

*ฟังก์ชัน

*ระบบจำนวนจริง

*ความน่าจะเป็น

*สถิติ

*ลำดับและอนุกรม

##วิชาภาษาไทย

*หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

* แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

##วิชาภาษาอังกฤษ

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

##วิชาความรู้ทั่วไป

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.

##วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                         

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม      

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบการข่าว

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.