คู่มือสอบกลุ่มงานนิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 2560

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบกลุ่มงานนิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 2560

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป

*เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.