คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ออกใหม่ ท้ายปี 2560

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ออกใหม่ ท้ายปี 2560

สารบัญ

*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์     

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

เจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

 

           

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.