ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสังคม BC-9534

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสังคม BC-9534

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม       

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ ของกระทรวงแรงงาน                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

*ความรู้ด้านงบประมาณ

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.

*เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานประกันสังคม

และกระทรวงแรงงาน

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.