ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์            

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.

*เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

 

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.