loader-image
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

*อำนาจหน้าที่ โครงสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                           

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การร่างหนังสือราชการ

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่

*การบริหารงานบุคคล

*การบริหารทั่วไป

เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกลุ่มประเทศอาเซียน

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.