ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

*อำนาจหน้าที่ โครงสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                           

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การร่างหนังสือราชการ

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่

*การบริหารงานบุคคล

*การบริหารทั่วไป

เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกลุ่มประเทศอาเซียน

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.