ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9855

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9855

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจหน้าที่                                     

*เทคโนโลยีการผลิตพืช

*การจัดการผลผลิตในพื้นที่

*การจัดระบบเกษตรกรรม

*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต

*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

*ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต

*นวัตกรรมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม

*การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร

*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน

*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

เจาะข้อสอบรวม 436 ข้อ                                         

                                                         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.