ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานเทศกิจ ส.1 สำนักเทศกิจ BC-9923

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานเทศกิจ ส.1 สำนักเทศกิจ BC-9923

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ ภารกิจ ผังองค์กร ของสำนักเทศกิจ                                              

*ความรู้ความสามารถด้าน จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

*การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การยืดหยุ่นผ่อนปรน การวิเคราะห์สร้างสรรค์เชิงรุก

วุฒิภาวการณ์ควบคุมอารมณ์

*ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

*พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พ.ร.บ. ระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การจัดระเบียบของตลาดสด

*การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด

  –เจาะข้อสอบ ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.