loader-image
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานเทศกิจ ส.1 สำนักเทศกิจ BC-9923

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานเทศกิจ ส.1 สำนักเทศกิจ BC-9923

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ ภารกิจ ผังองค์กร ของสำนักเทศกิจ                                              

*ความรู้ความสามารถด้าน จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

*การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การยืดหยุ่นผ่อนปรน การวิเคราะห์สร้างสรรค์เชิงรุก

วุฒิภาวการณ์ควบคุมอารมณ์

*ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

*พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พ.ร.บ. ระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การจัดระเบียบของตลาดสด

*การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด

  –เจาะข้อสอบ ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.