ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือรวมแนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับอนุปริญญา ปวช,ปวส. ใหม่ปี 2561 BC-30048

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือรวมแนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับอนุปริญญา ปวช,ปวส. ใหม่ปี 2561 BC-30048

สารบัญ

##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                       

-โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

โจทย์อนุกรมตัวเลข

โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)

โจทย์อุปมา-อุปไมย

โจทย์เงื่อนไขทางภาษา

โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

##วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)

โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

-โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

##วิชาภาษาอังกฤษ                                          

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                         242

เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                     276

เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)  283

เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter )                                                 287

เจาะข้อสอบรวม                                                                                290

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.