ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30178

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30178

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา 

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

*การจัดทำแผน/โครงการ 

*การบริหารแผนงานและโครงการ 

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน 

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

*ความรู้ด้านงบประมาณ 

*การติดตามและประเมินผล 

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564) 

-แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

-แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 

-แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

-แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 

-เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.