ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30161

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30161

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง       

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*ความรู้ด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

  –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

  –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.