ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30253

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30253

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 

-เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

-เจาะข้อสอบ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.