ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

เจาะข้อสอบนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจาะข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ BC-30260

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

เจาะข้อสอบนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจาะข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ BC-30260

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา 

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.