ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

*ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

-เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3. 

-เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4. 

-เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5. 

-เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6. 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.