10% OFF

คู่มือสอบพนักงานช่างเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานช่างเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา 

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

*เครื่องกลพื้นฐาน 

*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร 

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ 

*ระบบไฟฟ้ากำลัง 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์ 

*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์ 

-แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1. 

-แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2. 

-แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3. 

-แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4. 

-แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5. 

-แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6. 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.