ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คุ่มือสอบตำแหน่งบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คุ่มือสอบตำแหน่งบุคลาการ กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

*ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

*การบรรจุและการแต่งตั้ง

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

*การออกจากงาน

*การคุ้มครองระบบคุณธรรม

-เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

-เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.

-เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.