ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                        

  –เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535

*มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

*การตรวจสอบภายใน                                                                                                  

*เทคนิคการตรวจสอบภายใน

*การควบคุมภายใน

*การตรวจสอบการบริหาร

*การบริหารความเสี่ยง

*การบริหารงบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สิน

  –เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.

  –เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.

  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.