ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง BC-30406

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง BC-30406

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม  หน้าที่ โครงสร้าง

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

*ความรู้งานด้านประมงชายฝั่ง

*ความรู้งานด้านประมงทะเล

*ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด

*ความรู้งานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

*งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

เจาะข้อสอบ นักวิชาการประมง ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ นักวิชาการประมง ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ นักวิชาการประมง ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ นักวิชาการประมง ชุดที่ 4.

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

               

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.