ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่ปี 2561 BC-30734

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่ปี 2561 BC-30734

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                     

*เจาะข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

*ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา กระบวนการนิติบัญญัติ

*ญัตติ

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

*กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

*กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา

*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560

*แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ

 

 

     

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.