ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจหน้าที่                   

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

*กระบวนการพัฒนาบุคลากร

*จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

*เจาะข้อสอบ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1

*เจาะข้อสอบ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

*เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 3

*เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 4

*เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 5

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.