ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                   

*ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

*ความรู้เกี่ยวกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

*ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

*การวิเคราะห์ข้อมูล

*การวางแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ 

*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

  *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

*เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

     

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.