ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                 

*แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

*แผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปัจจุบัน

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2519

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2532

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2532

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3.

 *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

*  แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.