ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ         

*ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัยและสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558

*กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร

พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.

*ความรู้ด้านการบริการและการประสานงาน

*ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น                                                    

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.