ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด ปี 2561 BC-31113

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย


คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด ปี 2561 BC-31113

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง

*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560

*พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

*ความรู้ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า

*ความรู้ด้านพิธีการส่งออกสินค้า

*พิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน

*คลังสินค้าทัณฑ์บน

*เขตปลอดอากร (Free Zone)

*เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)

*วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

*นโยบายต่างประเทศ

*เขตการค้าเสรี

*ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร

*ราคาศุลกากร

*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)

*เจาะแนวข้อสอบโครงสร้างภาษาอังกฤษ

*เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

*เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ

*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking

*การเขียนข้อสอบวัด “การคิดวิเคราะห์”

*แนวข้อสอบ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 2.

         

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.