ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

*การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

*เทคโนโลยีสารสนเทศ

*การออกแบบฐานข้อมูลด้วย SQL Language ,ORACLE Language

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

*ความรู้เกี่ยวกับภัยด้านคอมพิวเตอร์

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(Security management)

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.