ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31564

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31564

สารบัญ

-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

-การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร

-การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป

-การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน

-การบำบัดน้ำเสีย

-การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล

-การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

@ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

-ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ

-คุณภาพอากาศและเสียง

-พื้นที่เสี่ยง

-ปริมาณขยะมูลฝอย

-ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

@ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

-ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย

-ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

-ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบต่างๆ

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.