ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร์

*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ การสรุปเหตุผล  

*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.