ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561 BC – 31601

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย


คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561  BC – 31601

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office

*Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ

*Microsoft  Excel พร้อมข้อสอบ

*Microsoft  PowerPoint พร้อมข้อสอบ

*Outlook Express พร้อมข้อสอบ

*แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

*คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

*ความรู้เกี่ยวกับด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการฝึกอบรม                                                                         

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ

*แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.