ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

*แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                  

*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ

*แนวข้อสอบ การบริหารราชการ

*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป

*การบริหารแผนงาน

*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                            

*การเขียนรายงานการประชุม

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.