ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี2561

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์      

*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530

*เจาะข้อสอบ ข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ

*เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2

*เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย

*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม

*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                    

*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     

*เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.