ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กรมกำลังพลทหารอากาศ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์เบื้องต้น

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับทหาร

*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

*การใช้โปรแกรม Microsoft Office

*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

 

        

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.