ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31816

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31816

สารบัญ

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี

*การบัญชีแยกประเภท

*การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

*การบัญชีเงินฝากธนาคาร

                –  ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย

                –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

*งบการเงิน

*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                –  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520

                –  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีและการเงิน

*การวิเคราะห์งบการเงิน

                –  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน

                –  เจาะแนวข้อสอบด้านการบัญชี ชุดที่ 1

                –  เจาะแนวข้อสอบด้านการบัญชีและการเงิน ชุดที่ 2

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

* สรุปสาระสำคัญงบประมาณและการเงินของกรุงเทพมหานคร

*เจาะข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ                                 

*ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

                การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                 

                –  เจาะข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

                                การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.