ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32004

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32004

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

*การติดต่อสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน

*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

*การเผยแพร่ข่าวผ่าน News Media

*การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

*การจัดนิทรรศการ

*การกระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว

*การผลิตรายการ การผลิตบทความเพื่อเผยแพร่

*การผลิตสื่อ

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

*การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                      

*การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

*การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

*การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

      *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.