ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

*นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

*นโยบายรัฐบาล

*ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

*สื่อประชาสัมพันธ์

*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว

*การผลิตรายการ การผลิตบทความเพื่อเผยแพร่

*การผลิตสื่อ

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

*การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์

*การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

*การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

*การติดต่อสื่อสาร                                                                                                     

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

*แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

 *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.