ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32066

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32066

สารบัญ

*ความหมายของคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

*การเขียนแผนภาพแสดงขัันตอนของกระบวนการทำงาน (Flow Chart)

*การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

*การบริหารจัดการและควบคุมการนำระบบ Social Network มาใช้ในการทำงาน

*การบริหารจัดการภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

*พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

*ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

*ทักษะด้านควาเข้าใจและเใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill)

*คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

*การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

*การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 4.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.