ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2544

*พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

*หลักการติดต่อสื่อสารที่กรุงเทพมหานครใช้อยู่ในปัจจุบัน

ได้แก่  Digital  trunked  radio system  ระบบสารสนเทศต่างๆ

*หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร                                                                                      

*การใช้วิทยุสื่อคมนาคม การดูแลรักษาเครื่องมือสื่อสาร ในระบบต่างๆ

*การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้ให้เหมาะสม                                                                       

*เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์

และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                                        

*การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

*ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.