ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32127

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32127

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                     

*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554

*ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2554

*หลักการบัญชี

*การเงินและการธนาคาร

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.

                  

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.